Adresa

Mgr. Nikola Pauriková / Peštová
MAXruder s.r.o.
Pažite 56
01009
Žilina

Fotoateliér

budova firmy GRYF - horné poschodie
/t.z. za metrom /
PAŽITE 56 ,01009 ŽILINA

budova Gryf
KONTAKT
OBCHODNÉ ÚDAJE

E-mail:

Telefón:
Sociálne siete:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:
46 279 954
202 333 00 23
Zapísané v OR SR OS Žilina Odd. Sro, vložka č.